POPPED

POPPED – Privacyverklaring

Omdat POPPED jouw privacy erg belangrijk vindt, leggen we graag zo goed (en kort) mogelijk uit hoe we veilig met jouw persoonsgegevens omgaan.


Om POPPED te kunnen gebruiken heb je alleen een werkend mailadres nodig. Naar mate je onze service langer gebruikt leren we je hopelijk beter kennen, zodat we de muziek die je luistert beter af kunnen stemmen op jouw persoonlijke smaak. Het zou kunnen dat we je hiervoor om extra informatie vragen, zoals bijvoorbeeld je leeftijd of geslacht. Deze gegevens worden veilig opgeslagen in een besloten database en het staat je natuurlijk altijd vrij hier niet aan mee te werken!

De Gebruiksvoorwaarden van POPPED vind je hier.

1. Over POPPED

POPPED is een service van POPPED B.V (hierna “POPPED”), gevestigd aan de Brederodestraat 101-2, 1054 VD Amsterdam. Ons KvK nummer is 58724109. POPPED is een interactieve muziekservice die je in een klik muziek biedt die past bij jouw mood en persoonlijke smaak.

2. Welke informatie wordt door POPPED verzameld en verwerkt?

Account
Algemeen

Om POPPED te kunnen gebruiken moet je een account aanmaken. Het opgeven van je naam, emailadres en wachtwoord is vereist om onze service te kunnen gebruiken. Je kunt ook een account aanmaken door in te loggen met je bestaande Facebook- account. Hiermee geef je POPPED toegang tot je voor- en achternaam, e-mailadres, gebruikersnaam, geslacht, en leeftijd. Op het gebruik van Facebook zijn de algemene voorwaarden en het privacybeleid van Facebook van toepassing.

Muziek

POPPED houdt bij wat jij van de door ons afgespeelde muziek vindt. Met die informatie proberen we de voorgestelde muziek beter af te stemmen op jouw persoonlijke smaak.

Automatisch gegenereerde informatie

Om POPPED goed te kunnen laten functioneren gebruikt POPPED bepaalde informatie van jou als gebruiker. Deze informatie bestaat uit je IP-adres (het nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), het type besturingssysteem van je telefoon en de muziek die je binnen POPPED luistert.

3. Voor welke doeleinden zal POPPED informatie over jou gebruiken?

  • Om jouw gebruik van POPPED mogelijk te maken;
  • Om muziek aan te bevelen op basis van jouw luistergedrag;
  • Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
  • Om POPPED te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
  • Om informatie over jou te verstrekken aan derden en/of derden toegang te geven tot informatie over jou, indien je daartoe toestemming hebt gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving;

POPPED gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van POPPED. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet tot jou persoonlijk herleidbaar zijn (geen persoonsgegevens).

3.1 Gebruik door derden

Zonder jouw expliciete toestemming zal POPPED jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct-marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen).
POPPED jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

4. Op welke wijze beschermt POPPED jouw persoonlijke informatie?

POPPED zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw (persoons-) gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

5. Inzien, wijzigen, verbeteren of verwijderen van jouw gegevens

Inzien

Als je wilt weten welke gegevens POPPED over je heeft vastgelegd of als je gegevens wilt wijzigen, dan kun je contact met ons opnemen via hello@poppedmusic.com. POPPED zal de gevraagde informatie uiterlijk binnen 4 weken aan je doen toekomen.

Verwijderen van gegevens

Hoewel we niet zouden weten waarom je dit zou willen, kun je jouw account opheffen door een e-mail te sturen naar hello@poppedmusic.com. Als je account is opgeheven, zal POPPED al jouw persoonlijke informatie verwijderen. Alles, dus ook de nummers die je geliked en gedisliked hebt.

6. Doorgifte naar landen buiten de EU

Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons-)gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan POPPED gelieerde ondernemingen in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa, waar de regelgeving op het gebied van de privacybescherming mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie. Hierbij stem je er, voor zover nodig, mee in dat jouw (persoons-)gegevens naar de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa worden doorgegeven.

7. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via de website van POPPED (www.POPPEDmusic.com/privacy). Mocht je nog vragen hebben over deze Privacy Statement dan kun je via hello@poppedmusic.com contact met ons opnemen.